SOSYAL GIB GOV TR NODE 138244 PDF


advertisement

YEMINLI MALI MüşAVIRLIK TASDIK RAPORLARıNıN ... - GİB

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır. Yeminli mali müşavirlerin düzenlemiş oldukları Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Pub on Fri, 17 Apr 2020 21:34:00 GMT
Source: https://sosyal.gib.gov.tr/node/138244/pdf
View/Download

TASLAKLAR - GİB

Taslaklar Eski Nesil Akaryakıt Pompa ÖKC’lerin Yeni Nesil Akaryakıt Pompa ÖKC’ler Haline Dönüştürülmesine Dair “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ” Taslağının Güncel Hali Yayınlanmıştır. Pub on Tue, 12 May 2020 20:29:00 GMT
Source: https://sosyal.gib.gov.tr/node/51/pdf
View/Download


Getdocx.org Recent Searches | Privacy Policy | Pages: 19543